Kinh Doanh: 0901 188 399

Dịch vụ: 0938 806 048

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.599.000.000đ
Phí trước bạ 159.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.762.330.000đ

1.599 triệu đồng

d